Farverækkefølgen på de enkelte ledere i RJ45-stikket laves efter T568A eller T568B.
Pin nr 1 er første pin fra venstre når man tager sit RJ45-stik, vender clipsen nedad og har ledningsindføringen mod sig selv.
I denne position vender de 8 pins opad og væk fra en selv.
Det er sædvanligvis også i denne position et RJ45-stik indsættes i et vægudtag.
Denne gode skik bunder i, at kontaktpunkterne i et ubrugt vægudtag, med placeringen i toppen, bliver udsat for mindst mulig snavs og støv.

I et lige igennem kabel er farverækkefølgen ens i begge ender.
Man kan vælge enten 568A eller 568B.
I et krydset kabel er der byttet om på det grønne og det orange par i den ene ende.
Man kan også sige, at den ene ende er lavet efter 568A og den anden ende efter 568B.
På et allerede færdiglavet patchkabel kan man altså bestemme typen ved at sammenligne farverækkefølgen på begge stik.

Gode huskeregler

På pin nr 1 startes i begge tilfælde med hvid/farvet.

Ledere lægges skiftevis hvid/farvet – farvet.

Blåt og brunt par placeres ens ligegyldigt om der anvendes 568A eller B og ligegyldigt om kablet er krydset eller lige igennem.

Hvis man så også kan huske at det blå par ligger i midten og det brune par ligger på pin 7 og 8, så skulle det være muligt at samle et lige igennem eller krydset kabel selvom man ikke lige har farvekodeskemaet ved hånden.

Sådan gør man

Start med den ene ende og fjern yderkappen på netværkskablet, ca 13 mm fra enden af kablet. Det kan gøres ved at skære forsigtigt rundt om kappen med en kniv eller der kan være en funktion indbygget i crimp-værktøjet.
 
Pas på ikke at beskadige isolationen på parrene. Fjern evt. et længere stykke af kappen og klip senere de 8 ledere til så det passer med de 13 mm. Det kan være nødvendigt, hvis de farvede dele på de hvidfarvede ledere sidder med så stor afstand, at det ikke lige er til at få øje på farvetilhørsforhold ved 13 mm. Parsnoningen på så kort afstand er også svær at bestemme.

Læg de enkelte ledere i den rigtige farverækkefølge, fx efter 568A. Afslut evt med at studse dem i enden så de alle er lige lange og stritter 13 mm ud fra kappen. Bemærk at de 8 pins på RJ45-stikket er lavet så de skærer sig ned igennem plasticisolationen. Der skal altså ingen afisolering foretages.

Indfør lederne i RJ45-stikket. De er ofte ganske medgørlige med hensyn til at finde hver sit spor når de forinden er lagt pænt ved siden af hinanden i den rigtige rækkefølge. Kontroller at lederne er skubbet helt op i bunden af stikket og undersøg farverækkefølgen en ekstra gang.

Indfør RJ45-stikket i crimptangen og tryk sammen. De 8 pins trykkes gennem isolationen ind til kobberet, og der dannes i øvrigt også en aflastning af kablet.

Samme fremgangsmåde i den anden ende af kablet under hensyntagen til, om det skal være et krydset eller et lige igennem kabel. Lige igennem, så skal farverækkefølgen være identisk. Krydset, så byttes om på orange og grønt par (lav som 568B hvis den første ende blev lavet som 568A).